A variante mellorada do tubo fluorescente

A súa durabilidade é maior que nas bombillas tradicionais, consumen menos enerxía eléctrica e desprenden menos calor, xerando  un menor impacto mediambiental en relación á antiga bombilla incandescente.

A súa vida útil vai depender do uso da bombilla, xa que os ciclos de apagado reducen a durabilidade das bombillas de baixo consumo. Esto é, se son apagadas e encendidas constantemente durarán menos que se pasan un tempo prolongado encendidas. Por esta razón, adoitan ser unha opción moi práctica para aqueles lugares do fogar onde la luz fica encendida por máis tiempo.

Consulta catálogo