Necesidades para a recepción e distribución do sinal de TV, SAT TV Y FM

 

  • Antenas UHF TV
  • Amplificadores do sinal
  • Tomas de TV finais e intermedias
  • Mesturadores mastros para o sinal (TV-Radio, SAT-TV..)
  • Mastros e soportes (SAT, FM, TV)

Tamén…

Asegura o aceso ás telecomunicacións. Enlaces da comunicación para a trasmisión de información.

Conectores RJ45, Cables para trasmisión de datos